תקנון

'התותח – חזקים במיזוג אויר' – תנאי שימוש ורכישה

 1. כללי 
  1. ברוכים הבאים לאתר 'התותח – חזקים במיזוג אויר' ("האתר") המופעל על ידי התותח אביזרי מיזוג ומזגנים (2003) (ד.ש) בע"מ, ח.פ. 513353243 ("מפעילת האתר"). 
  2. באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרי מיזוג אוויר ("המוצרים") ושירותים נלווים ("השירותים"). 
  3. השימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. רכישת מוצר או שירות באמצעות האתר מהווה הסכמה ואישור לאמור בתנאים אלו. 
  4. תנאי השימוש מסדירים את השימוש באתר ובמוצרים והשירותים המוצעים באתר בלבד. תנאי השימוש חלים בנוסף לתנאים וההגבלות המצוינים באתר לצדו של כל מוצר או שירות.
  5. בעשותך שימוש באתר הנך מאשר ומצהיר כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים אישיים שלך או של צד שלישי שיש לך את הסמכות להתחייב בשמו בעסקה לרכישת מוצרים. 
  6. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר. 
  7. תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). 
  8. השימוש באתר הינו לצריכה פרטית בלבד. כל שימוש מסחרי לרבות מכירת המוצרים לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית אסור בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמת ממפעילת האתר מראש ובכתב. 
 2. רכישת רכישה ותשלומים
  1. רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר נעשית באופן מקוון. 
  2. במסגרת הליך רכישת המוצרים באמצעות האתר תידרש למסור למפעילת האתר פרטים כגון: שם מלא, כתובת למשלוח, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה והם יסומנו ככאלה – לא ניתן להשלים את הרכישה מבלי למסור פרטים אלו. הנך מתחייב לספק למפעילת האתר בעת הליך הרכישה מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק לך את המוצר, בכל מקרה בו מפעילת האתר תהא סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
  3. התשלום בגין המוצרים יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי אמצעי התשלום אותם תכבד.
  4. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי יהא עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו. הנך מצהיר כי הפרטים שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף וכן כי יש לך את הסמכות לחייב כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום על ידך. 
  5. התשלום באמצעי תשלום שונים עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת ובהתאם לתנאי השירות של אותו חברה או מפעיל. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה על חשבונך, ככל הנדרש.
  6. לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום יישלח אליך, באמצעות הדואר האלקטרוני, אישור על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך, אישור זה אינו מחייב את מפעילת האתר לספק את המוצרים שהזמנת וכל מטרתו להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו. 
  7. מפעילת האתר רשאית לגבות ממך בכל דרך חוקית כל חיוב שלא כובד באמצעי התשלום באמצעותו שילמת, בתוספת דמי טיפול שעשויים להיות מוטלים על החוב שלך.
  8. מפעילת האתר רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש. 
  9. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
 3. המוצרים המוצעים למכירה באתר 
  1. פרטיו של כל מוצר מוצגים בדף המכירה, הכולל בין היתר את השם המסחרי של המוצר, תמונת המוצר, מחיר המוצר, מפרט המוצר, פרטי אחריות החלים על המוצר, פרטי אספקה ותנאים רלוונטיים נוספים. פרטי המוצרים כאמור מתקבלים אצל מפעילת האתר מאת היצרן או הספק של המוצר והינם באחריותם המלאה והבלעדית.
  2. מחירו של כל מוצר המוצע לרכישה באתר הינו כמצוין לצד המוצר באתר. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ על פי דין. 
  3. עלות דמי המשלוח להובלה רגילה – 100 ₪ .מובהר כי דמי המשלוח המצוינים באתר מתייחסים להובלה רגילה ואינם כוללים תוספת תשלום במקרה של 'הובלה חריגה', שהינה בין היתר הובלה לבניין ללא מעלית ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כוח אדם נוסף. במקרה של הובלה חריגה, המוביל שיבצע את ההובלה בפועל יהא רשאי לגבות תשלום נוסף כפי שיסוכם מול הצרכן. 
  4. מפעילת האתר רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או את עלות דמי המשלוח, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  5. המכירה דרך האתר כפופה למלאי הקיים אצל מפעילת האתר. מפעילת האתר פועלת לפרסם לצד מוצרים שאזלו מהמלאי הודעה מתאימה כדוגמת "המלאי אזל". על אף האמור, מלאי מפעילת האתר מתעדכן באופן שוטף ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המלאי המצוין באתר לבין המלאי הקיים בפועל. במקרה של הזמנת מוצר שאינו קיים במלאי, מפעילת האתר תיצור אתך קשר באחד מאמצעי הקשר שסיפקת, ואם הדבר ניתן תציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה או מועד אספקה נדחה. ככל שתקבל את הצעת מפעילת האתר, תתוקן הזמנתך בהתאם. אם תסרב, יבוצע זיכוי מלא בגין הפריט החסר ולא תידרש לשלם עבורו.
  6. לצד חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר תופיע תמונת המוצר. מפעילת האתר עושה מאמצים על מנת שהתמונות המוצגות באתר ישקפו נאמנה את המוצרים. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים בין מראה, גוון או גודל המוצרים בתמונה לבין המוצרים בפועל. אין בכך כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי. 
 4. אספקת המוצרים 
  1. אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך באמצעות האתר כפופה לקליטת ההזמנה, לכך שהמוצרים שהזמנת מצויים במלאי מפעילת האתר ולאישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת. 
  2. אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה. מועד אספקת המוצרים הינו עד14 ימי עסקים.

חישוב מועד האספקה יחל רק לאחר שקוימו מלוא התנאים המנויים בסעיף 4.1 לעיל. בכל מקרה בחישוב מועד האספקה לא יבוא במניין הימים ימי שישי ושבת, ימי חג ומועד וערביהם.

 1. במקרה של אספקת מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תתואם האספקה מראש למקום סמוך ככל שניתן. 
 2. אספקת המוצרים נעשית בפועל על ידי צדדים שלישיים (כגון יצרן המוצר/ חברת הובלות וכיו"ב). מפעילת האתר אינה אחראית על עיכובים באספקה אשר ייגרמו בשל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור ו/או בשל נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של מפעילת האתר, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכותיה הממוחשבות של מפעילת האתר.  
 3. במידה והמשלוח התבצע בהובלה "עד הבית", המוביל יגיע לכתובת כפי שהוקלדה על ידך. ככל שהפרטים אותם תזין במסגרת פרטי הרכישה אינם מדויקים, אפשר שהזמנתך תוחזר על ידי המוביל או לחילופין תסופק לכתובת שנמסרה על ידך. במקרה בו ההזמנה תסופק לכתובת שנמסרה על ידך הדבר ייחשב כאספקה של המוצר בהתאם להזמנתך. במקרה בו המוצר יוחזר למפעילת האתר ויישלח מחדש לכתובת מעודכנת שאת פרטיה תמסור לנו אתה תחויב במלוא תשלום דמי המשלוח, לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. את חלק מהמוצרים ניתן לאסוף באיסוף עצמי כפי שיצוין בדף המכירה של המוצר. במידה ובעת המכירה צוינה אפשרות לאיסוף עצמי ובחרת באפשרות זו – הנך רשאי לאסוף את המוצר ממחסני מפעילת האתר כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. במקרה שלא נאסף מוצר בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, תהא רשאית מפעילת האתר לבטל את העסקה.
 1. ביטול עסקה לרכישת מוצר
  1. מפעילת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק והחזרת מוצרים.  
  2. ביטול עסקה לרכישת מוצר יעשה במסירת הודעה בדבר רצונך בביטול עסקה ("הודעת הביטול") וזאת עד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב ממפעילת האתר המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם. 
  3. אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מטעם מפעילת האתר, המועד לקבלת הודעת הביטול ממך יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר. 

הודעת ביטול עסקה לרכישת מוצר תעשה באמצעות משלוח הודעת בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת pro.totach@gmail.com (ב) באמצעות פניה טלפונית בטלפון 09-8820303 (ג) בדואר רשום לכתובת רחוב הרכב 9 נתניה (ד) באמצעות הקישור הייעודי באתר המצוי תחת לשונית צור קשר  בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך המלא, תעודת זהות, מספר ההזמנה, ופרטי המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.

 1. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שמפעילת האתר מסרה לך לגביו/ אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/ בשל הפרה אחרת מצד מפעילת האתר – תבוטל הרכישה ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, מוצר שנמסר לך ייאסף על ידי מפעילת האתר על חשבונה מהכתובת בה הוא נמסר לך, וזאת בתיאום עמך.
 2. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות לעיל – תבוטל הרכישה נשוא הודעת הביטול ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה תהא רשאית מפעילת האתר לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות מפעילת האתר בהתאם להוראות החוק. במקרה זה, יהא עליך להחזיר את המוצר שנמסר לך למחסן מפעילת האתר בכתובת : רחוב הרכב 9 נתניה, כשהוא חדש ובאריזתו המקורית. 
 3. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של מוצרים אשר חל איסור על החזרתם ו/או החלפתם על פי דין, לרבות על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.
 1. אחריות למוצרים 

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראיים על מתן אחריות ושירות למוצרים לאחר המכירה, לרבות (אך לא רק) למתן שירותי אחריות, תיקונם ו/או התקנה ו/או הדרכה ו/או אספקת חלקי חילוף, והחובה כאמור חלה באופן בלעדי על יצרן המוצר. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם מתן אחריות ושירות למוצרים לאחר המכירה. לקבלת שירותים כאמור בסעיף זה, עליך לפנות ליצרן המוצר בהתאם לפרטים המפורטים בתעודת האחריות של המוצר או על גבי אריזתו. 

 1. השירותים המוצעים לרכישה באתר
  1. במסגרת האתר מאפשרת מפעילת האתר לנותני שירותים שונים לפרסם ולהציע שירותים נלווים למוצרי מיזוג אוויר, ובתוך כך, שירותי התקנה. שירותים אלו ניתנים בכפוף לאמור סעיף 7 זה להלן. 
  2. כל עסקה לרכישת שירות דרך האתר תבוצע ישירות בינך לבין נותן השירות המספק את השירות נשוא העסקה (לפי העניין); מפעילת האתר אינה ולא תיחשב צד לעסקה כאמור, וכן מפעילת האתר אינה ולא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם העסקה ו/או השירותים שניתנו מכוחה. 
  3. תשלום בגין השירותים ישולם ישירות לנותן השירות הרלוונטי. 
  4. ביטול עסקה לרכישת שירות שרכשת ייעשה מול נותן השירות הרלוונטי בהתאם למדיניות הביטולים החלה אצלו ומפורסמת באתר לצד השירות. 
  5. מפעילת האתר מציגה באתר את פרטיהם של השירותים ונותני השירותים כפי שאלו התקבלו מנותני השירותים השונים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לפערים, אי-דיוקים ו/או טעויות אשר יהיו בין פרטיהם של השירותים ונותני השירותים לבין מצב הדברים בפועל ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג באתר.
  6. האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם השירותים, לרבות פרסום השירותים באתר ופרטיהם, תנאי העסקה וביטולה, אספקת השירותים, וטיב ואיכות השירותים חלה אך ורק נותן השירות, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל נותן השירות. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהוא, עקיפה או ישירה, לשירותים נשוא העסקה כאמור, ולא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.
 2. שירות לקוחות 

מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך חווית קניה חיובית. בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר, בטלפון: 09-8820303 או בכתובת דואר האלקטרוני pro.totach@gmail.com ומפעילת האתר תפעל לסייע בפנייתך מוקדם ככל שניתן.

 1. אחריות מפעילת האתר 
  1. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלו. 
  2. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. 
  3. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים בו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת. 
  4. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה. 
  5. מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.
 2. מועדון לקוחות 

ייתכן שמפעילת האתר תפעיל מועדון לקוחות בתנאי ההצטרפות כפי שיפורסמו באתר מעת לעת. תנאי שימוש אלו ותנאי חברות במועדון הלקוחות משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע האחד מהשני. מפעילת האתר תהא רשאית להציע לחברי המועדון הלקוחות הטבות ו/או מבצעים ייחודיים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 1. הטבות ומבצעים

מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות במסגרת האתר. מבצעים והטבות כאמור יהיו מוגבלים בהתאם לתנאים ו/או למלאי ו/או לתקופת זמן מסוימת, והכל כפי שיפורט באתר. בכפוף להוראות כל דין, מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. בנוסף, מפעילת האתר רשאית שלא להעניק את ההטבה ו/או שלא לאפשר את מימושה של ההטבה, אם תהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי השימוש שנעשה באתר נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.  

 1. קישורים ומידע פרסומי
  1. במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי שמקורו מצדדים שלישיים. מפעילת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.
  2. ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי מפעילת האתר, לא תישא מפעילת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.
 2. זכויות קנייניות באתר ובמוצרים

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), באתר וכן במוצרים המוצעים למכירה בו לרבות שם האתר, שמם של המוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרעיון העומד בבסיס המוצרים, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד ו/או של צד שלישי שהעניק רשות למפעילת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות (לפי העניין), בכתב ומראש. 

 1. הגנה על הפרטיות 

על המידע שיימסר על ידך בעת רכישה באתר וכן על המידע שייאסף על ידי מפעילת האתר אגב שימושך באתר ו/או באיזה מהשירותים בו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. שימוש בפרטים כאמור יהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו ("מדיניות הפרטיות"). הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

 1. אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבות שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. דברי פרסומת

במסירת פרטיך למפעילת האתר הנך מאשר ומסכים כי מפעילת האתר תהיה רשאית להציג ו/או לשלוח אליך באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט (SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת אודות שירותים, מוצרים, משחקים חדשים, חידושים של מפעילת האתר, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת על סירובך לקבל דברי פרסומת על ידי משלוח הודעת סירוב. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט גם בדבר הפרסומת שישלח על ידי מפעילת האתר.

תנאי שימוש נוספים באתר

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילת האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש מפעילת האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
  4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
  5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, שכפול, שידור, צילום, הצגה בפומבי, העברה לציבור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירות נגזרות, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של איזה מהמידע ו/או התכנים המצויים באתר ו/או כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
  6. שינוי ו/או סילוף של המידע ו/או התכנים המצויים באתר וכן ביצוע כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או התכנים כאמור ו/או בכבודה או בשמה של מפעילת האתר או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים. 
  7. קישור של תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר או הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר.
  8. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
  9. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים, ללא הסכמה בכתב ומראש של מפעילת האתר.
  10. שימוש בכל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדמה וכן בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן ללקט, לאנדקס, לאחזר, לאגור, לאסוף או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
  11. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
  12. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  13. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, מפעילת האתר תהיה רשאית למנוע ממך לגשת לשירותים באתר וכן לבטל רכישות שנעשו, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי:
  1. אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים.
  2. אם הנך חייב כספים למפעילת האתר או לחברות קשורות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום.
  3. אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים). 
  4. אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או בשירותי האתר לרבות ביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.
  5. אם מפעילת האתר תהא סבורה שהפרת את תנאי השימוש.
  6. אם אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע רכישה מסוימת.
  7. במקרה של טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בפרטי המוצר או השירות שפורסמו באתר (לרבות במחירם). 
  8. במקרה של כוח עליון, לרבות כל אירוע שאינו מצוי בשליטתה של מפעילת האתר ומונע לדעת מפעילת האתר את המשך המכירה, ביצועה או מימושה, לרבות פעולות מלחמה, איבה, טרור, שביתה, אסון טבע, מגפה וכו'.
 1. שיפוי 

הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך.

 1. שונות
  1. מפעילת האתר אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. 
  2. השימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד. האמור בתנאים מופנה לכל המגדרים.
  3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
  4. הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.