מזגן שומר שבת

הצורך הוא אבי ההמצאה

'כיום, מערכות מיזוג אוויר המתקדמות במבחינה טכנולוגית, פועלות על ידי כרטיס פיקוד אלקטרוני. תפקידו במערכות מיזוג האוויר הוא לשלוט בפעולת המדחס, המאוורר ועוד. על גביו ממוקם שבב המכיל בתוכו מיליוני תאים אלקטרוניים, והוא מתוכנן באופן כזה, שכרטיס הפיקוד האלקטרוני מקבל את המידע מקולטנים הרגישים לטמפרטורה חמה וקרה. בהתאמה, משנה כרטיס הפיקוד האלקטרוני את זרם החשמל בשבב, מתא אלקטרוני אחד לאחר. על ידי כך מופעלות המערכות במערכת מיזוג האוויר לפי דרישה. הקולטנים המדוברים, כאמור, רגישים מאוד לכל שינוי בטמפרטורה, אף הקטן ביותר. בהתאמה, בעת שינוי הטמפרטורה, המערכות עלולות להזרים חשמל לתאים אלקטרוניים שונים אשר נמצאים בשבב.
התהליכים הללו, המתרחשים במערכות מיזוג האוויר החכמות והמתקדמות ביותר, אשר נוצרו על מנת לשדרג לנו את איכות החיים, יוצרים קונפליקט מבחינה הלכתית, כזה שלא היה קיים בעבר. הקולטנים "מרגישים" בתזוזות הנעשות בחלל החדר; תזוזות אדם, פתיחת חלונות, דלתות ועוד, ומעבירים את המידע ישירות אל כרטיס הפיקוד האלקטרוני המבצע את רישומן. פוסקים רבים מאמינים כי על אף שאותם קולטנים מעבירים אל כרטיס הפיקוד אלקטרוני את המצב הנתון בחלל החדר בלבד, ואין שינוי בו ניתן לחוש בפעולת המנוע, השימוש במערכות מיזוג אוויר מסוג זה, אסורות בשבת.

מערכות מיזוג אוויר הכשרות לשימוש בשבת

התותח מיזוג אוויר גאה לשווק את מערכות מיזוג האוויר הכשרות לשימוש בשבת והמתקדמות ביותר מבית אלקטרה מיזוג אוויר. מערכות מיזוג אוויר אלו מביאות עמם פתרון מובנה כבר בשלט עצמו ובהכשר מהודר של בד"ץ מהדרין של הגר"א רובין והמכון הטכנולוגי להלכה מיסודו של הרה"ג לוי יצחק הלפרין זצ"ל. אלקטקה מיזוג אוויר השקיעה זמן ממושך, יחד עם צוות מהנדסים מומחים ורבנים, וכן מאמצים טכנולוגים, על מנת לפתור את הקונפליקט ההלכתי שנוצר עם התקדמות המדע בתחום המיזוג, וימנע כל חשש לחילול שבת. מאמצים אלו נשאו פרי והובילו ליצירתה של מערכת מיזוג אוויר שאינה פוגעת באיכות החיים ומותרת לשימוש בשבת למהדרין. כך ניתן להנות משני העולמות.