מדיניות החזרים

1. ביטול עסקה לרכישת מוצר

A. מפעילת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק והחזרת מוצרים.

B. ביטול עסקה לרכישת מוצר יעשה במסירת הודעה בדבר רצונך בביטול עסקה ("הודעת הביטול") וזאת עד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב ממפעילת האתר המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם.

C. אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מטעם מפעילת האתר, המועד לקבלת הודעת הביטול ממך יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר.

הודעת ביטול עסקה לרכישת מוצר תעשה באמצעות משלוח הודעת בכל אחת מהדרכים הבאות:

(א) באמצעות דוא"ל לכתובת pro.totach@gmail.com

(ב) באמצעות פניה טלפונית בטלפון 09-8820303

(ג) בדואר רשום לכתובת רחוב הרכב 9 נתניה

(ד) באמצעות הקישור הייעודי באתר המצוי תחת לשונית צור קשר בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך המלא, תעודת זהות, מספר ההזמנה, ופרטי המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.

1. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שמפעילת האתר מסרה לך לגביו/ אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/ בשל הפרה אחרת מצד מפעילת האתר – תבוטל הרכישה ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, מוצר שנמסר לך ייאסף על ידי מפעילת האתר על חשבונה מהכתובת בה הוא נמסר לך, וזאת בתיאום עמך.

2. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות לעיל – תבוטל הרכישה נשוא הודעת הביטול ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה תהא רשאית מפעילת האתר לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות מפעילת האתר בהתאם להוראות החוק. במקרה זה, יהא עליך להחזיר את המוצר שנמסר לך למחסן מפעילת האתר בכתובת : רחוב הרכב 9 נתניה, כשהוא חדש ובאריזתו המקורית.

3. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של מוצרים אשר חל איסור על החזרתם ו/או החלפתם על פי דין, לרבות על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.